VODNÁŘSKÁ ZAHRADA

Ukázková zahrada řekne víc, než deset knížek.

Můžete si ji prohlédnout, získat z ní nové zkušenosti,
prohlédnout si ji při akcích a vyzkoušet si ji v praxi na praktických kurzech.

Vodnářská zahrada je zahradou nového věku. Nejde o zázrak techniky a nových technologií, ale o uplatnění zdravého rozumu, vnímání, pochopení a aplikace přírodních vzorů a principů permakulturního designu. Tak, jak svobodně roste a plodí zdravá příroda, stejně funguje i přírodní a permakulturní zahrada. Je založena především na pozorování a pochopení místních podmínek. Vodnářská zahrada má dvě části.

První z nich je přírodní permakulturní zahrada situovaná kolem domu, která má charakter přirozené přirozené estetiky a užitkovosti. Později byla nazvána Línou zahradou a stala se prostorem pro kurzy a inspirací pro knihu. Je na ní zázemí pro letní bydlení, bylinková mandala, prostor setkání, zvýšené záhony pro pěstování, kompost, lesní zahrada, několik jezírek, kráterová zahrada, křidlicová zídka, ohniště, brány a umělecké prvky… Je na ní místo pro tři až čtyři tiny homes, malé soběstačné domky pro budoucí stálé obyvatele. V původním domě jsou dva byty, kancelář, dřevodílna a výtvarný ateliér. Dům byl zrekonstruován ze staré pekárny a bude využíván členy zahradní komunity pro pracovní účely.

Druhá část zahrady vznikla na místě špičky dřívějšího sesuvu půdy a dvacet let byla divočinou. Pozemky jsme propojili terasou a jílovým jezírkem, do kterého poteče voda z potůčku odvodňujícího území sesuvu, která bude protékat kaskádou jezírek a kořenové čističky zpět do drenážní trubky a do růždeckého potoka. Na této zahradě je amfiteátr pro kulturní akce, který vznikl na místě spadlého domu. Ve střední části je chatka, která se stane zázemím malého přírodního chovu drůbeže. Ve střední a dolní části je místo na mobilní obydlí a chatky, ve kterých budou bydlet dočasní obyvatelé zahradní komunity, hosté a dobrovolníci.

Buďme v kontaktu!

Novinky přes e-mail