OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PermaNet z.s. – vzdělávací a kulturní nezisková organizace

Jakožto správci osobních údajů dle nařízení č.2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“),  v rámci své činnosti zpracováváme osobní údaje dospělých účastníků kurzů a akcí, dobrovolníků a externích  zaměstnanců, případně i dalších osob.

Veškeré osobní údaje se zavazujeme zpracovávat pouze v nezbytném rozsahu, aby nedošlo k zásahu do práv a soukromí dotčených subjektů, a dodržovat taková bezpečnostní opatření, aby nedošlo při správě osobních údajů k jejich zničení, zneužití či ztrátě. Souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolatelný.

Každý subjekt osobních údajů má právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, uplatnit právo na jejich opravu, výmaz či omezení zpracování. Případně může subjekt uplatnit také právo na přenositelnost osobních údajů. Má-li některá osoba za to, že zpracování jejích údajů není zákonné, může vznést námitku proti jejich zpracování, nebo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Konkrétní informace o zpracování osobních údajů jsou zpřístupňovány subjektům osobních údajů v souladu se čl.13 GDPR.

Kontaktní údaje správce:
PemaNet z.s.
IČO: 26559803
Růžďka 328

Buďme v kontaktu!

Novinky přes e-mail