KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2022

Kurzy

  • 20.-22.5. 2022 Design líné zahrady Černá Voda (Rychlebské hory)
  • ONLINE kurz Líná zahrada – možno na: https://www.kyselove.cz/online-kurzy/lina-zahrada

Účast na všechny kurzy je možné si zajistit přes náš obchod.


Akce

  • Přednáška o permakultuře a líném zahradničení Knihovna Prostřední Bečva 24.2.2022 od 17,00hodin
  • Přednáška o permakultuře a líném zahradničení Městská knihovna Vsetín 24.3.2022 od 17,00hodin
  • FESTIVAL ŽIJÍCÍ SRDCE Jindřichovice pod Smrkem 14.-17.7.2022 přednášky o permakultuře i jiném.

Nabídka kurzů, akcí a přednášek pro rok 2021 bude aktualizována. Termíny akcí se mohou změnit, sledujte kalendář akcí nebo se přihlaste do rozesílky informací.

Aktuality

První vydání knihy Líná zahrada je již vyprodané a proto si ho v našem e-shopu již nemůžete objednat. Můžete si však zakoupit v knihkupectví druhé rozšířené vydání, které vydal C PRESS.

Online kurzy

PermaNet pro vás chystá další online kurz. Po velice úspěšném kurzu Líná zahrada se zaměříme na komplexní kurz pro zájemce o permakulturu. Naučíte se v něm co je to permakultura a jak si navrhnout vlastní zahradu. Do budoucna přibude i kurz pro ty, kdo by se chtěli profesně věnovat lektorské práci nebo práci zahradního designéra. Sledujte naše stránky i facebook: https://www.facebook.com/permanetsuchankovi.cz a https://www.facebook.com/Vodn%C3%A1%C5%99sk%C3%A1-zahrada-184549078588806

PermaNet z.s. se zapojil ve spolupráce s MAS Střední Vsetínsko do projektu neformálního vzdělávání neziskových organizací „Valaši se učija“

Projekt „Valaši sa učija“ registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016581
je spolufinancován Evropskou unií

Projekt realizovaný prostřednictvím výzvy z OP VVV na podporu neformálního vzdělávání je jedinečnou příležitostí pro podporu činnosti neziskových organizací na venkově, které často fungují jen díky nadšení a obětavosti místních obyvatel.
Pro každou zúčastněnou partnerskou organizaci (v rámci projektu Valaši sa učija je jich sedmnáct) je tento projekt jedinečnou příležitostí ke zlepšení a zatraktivnění jejich činnosti.
Právě z těchto důvodů jsme se do tohoto projektu zapojili i my. Chceme posílit a pracovat na regionální identitě, pracovat v týmu neziskové organizace a společně přispívat ke zlepšování kvality života. Cílem projektu je zvýšit kompetence v oblasti organizace projektového vzdělávání a klubů, které vedou k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. Chceme využit inspirativních metod kooperativního učení, rozvoje samostatnosti v rozhodování a praktické využití teoretických poznatků v praxi. Díky těmto získaným dovednostem očekáváme růst úrovně neformálního vzdělávání, tak aby byl využito potenciálu každého dítěte a žáka, a zároveň zvýšení kompetencí a zájmu ze strany vedoucích a pedagogů. Dalším efektem bude i zvýšený zájem dětí a mládeže o nabízené aktivity (a snad i jejich rodičů a veřejnosti).

https://remeslojein.wixsite.com/mysite

Buďme v kontaktu!

Novinky přes e-mail