KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2021

Kurzy

  • 26.-28.2. 2021 Design líné zahrady Kněžice (o.p.s. Chaloupky) UKONČENO
  • 21.-23.5. 2021 Pěstování na líné zahradě Kněžice (o.p.s. Chaloupky) UKONČENO
  • 20.-31.7. 2021 Úplný kurz permakulturního designu PDC Jutrcamp Vrábsko UKONČENO
  • 18.-20.6. 2021 Voda v líné zahradě Růžďka (Vodnářská zahrada) UKONČENO
  • 1.-3.10. 2021 Líná lesní zahrada Růžďka (Vodnářská zahrada) UKONČENO
  • ONLINE kurz Líná zahrada – možno na: https://www.kyselove.cz/online-kurzy/lina-zahrada

Účast na všechny kurzy je možné si zajistit přes náš obchod.


Akce

  • xxx

Nabídka kurzů, akcí a přednášek pro rok 2021 bude aktualizována. Termíny akcí se mohou změnit, sledujte kalendář akcí nebo se přihlaste do rozesílky informací.

Aktuality

Online kurzy

PermaNet pro vás chystá další online kurz. Po velice úspěšném kurzu Líná zahrada se zaměříme na komplexní kurz pro zájemce o permakulturu. Naučíte se v něm co je to permakultura a jak si navrhnout vlastní zahradu. Do budoucna přibude i kurz pro ty, kdo by se chtěli profesně věnovat lektorské práci nebo práci zahradního designéra. Sledujte naše stránky i facebook: https://www.facebook.com/permanetsuchankovi.cz a https://www.facebook.com/Vodn%C3%A1%C5%99sk%C3%A1-zahrada-184549078588806

PermaNet z.s. se zapojil ve spolupráce s MAS Střední Vsetínsko do projektu neformálního vzdělávání neziskových organizací „Valaši se učija“

Projekt „Valaši sa učija“ registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016581
je spolufinancován Evropskou unií

Projekt realizovaný prostřednictvím výzvy z OP VVV na podporu neformálního vzdělávání je jedinečnou příležitostí pro podporu činnosti neziskových organizací na venkově, které často fungují jen díky nadšení a obětavosti místních obyvatel.
Pro každou zúčastněnou partnerskou organizaci (v rámci projektu Valaši sa učija je jich sedmnáct) je tento projekt jedinečnou příležitostí ke zlepšení a zatraktivnění jejich činnosti.
Právě z těchto důvodů jsme se do tohoto projektu zapojili i my. Chceme posílit a pracovat na regionální identitě, pracovat v týmu neziskové organizace a společně přispívat ke zlepšování kvality života. Cílem projektu je zvýšit kompetence v oblasti organizace projektového vzdělávání a klubů, které vedou k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. Chceme využit inspirativních metod kooperativního učení, rozvoje samostatnosti v rozhodování a praktické využití teoretických poznatků v praxi. Díky těmto získaným dovednostem očekáváme růst úrovně neformálního vzdělávání, tak aby byl využito potenciálu každého dítěte a žáka, a zároveň zvýšení kompetencí a zájmu ze strany vedoucích a pedagogů. Dalším efektem bude i zvýšený zájem dětí a mládeže o nabízené aktivity (a snad i jejich rodičů a veřejnosti).

Projekt Řemeslo je IN 

Říkají si Valaši. Tato neformální skupina mladých lidí se snaží šířit myšlenku, že řemeslo je zkrátka in.

Valaši pořádají projektové dny na základních školách ve Vsetíně a okolí, v rámci nichž si děti vyrábějí dřevěné výrobky. Lektoři jim dodají dřevěné polotovary, ty děti následně opracují, ozdobí a hotový výrobek si ponechají. Žáci si vyzkoušeli vyrobit například budku pro ptáky, bedýnku nebo letadlo. Projekt Řemeslo je IN, do nějž se na Vsetínsku až do současnosti zapojilo několik stovek dětí, je finančně podpořen Evropským sborem solidarity. Ten má za cíl posílit vzájemné porozumění ve společnosti, přispět k pozitivním změnám a zasadit se o vytvoření inkluzivnější společnosti. 

Více informací o projektu najdete zde:

https://remeslojein.wixsite.com/mysite

Buďme v kontaktu!

Novinky přes e-mail