KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2021

Kurzy

  • 26.-28.2. 2021 Design líné zahrady Kněžice (o.p.s. Chaloupky) UKONČENO
  • 21.-23.5. 2021 Pěstování na líné zahradě Kněžice (o.p.s. Chaloupky)
  • UKONČENO
  • 20.-31.7. 2021 Úplný kurz permakulturního designu PDC Jutrcamp Vrábsko
  • 18.-20.6. 2021 Voda v líné zahradě Růžďka (Vodnářská zahrada)
  • 1.-3.10. 2021 Líná lesní zahrada Růžďka (Vodnářská zahrada)

Účast na všechny kurzy je možné si zajistit přes náš obchod.


Akce

  • xxx

Nabídka kurzů, akcí a přednášek pro rok 2021 bude aktualizována. Termíny akcí se mohou změnit, sledujte kalendář akcí nebo se přihlaste do rozesílky informací.

PermaNet z.s. se zapojil ve spolupráce s MAS Střední Vsetínsko do projektu neformálního vzdělávání neziskových organizací „Valaši se učija“

Projekt „Valaši sa učija“ registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/0016581
je spolufinancován Evropskou unií

Projekt realizovaný prostřednictvím výzvy z OP VVV na podporu neformálního vzdělávání je jedinečnou příležitostí pro podporu činnosti neziskových organizací na venkově, které často fungují jen díky nadšení a obětavosti místních obyvatel.
Pro každou zúčastněnou partnerskou organizaci (v rámci projektu Valaši sa učija je jich sedmnáct) je tento projekt jedinečnou příležitostí ke zlepšení a zatraktivnění jejich činnosti.
Právě z těchto důvodů jsme se do tohoto projektu zapojili i my. Chceme posílit a pracovat na regionální identitě, pracovat v týmu neziskové organizace a společně přispívat ke zlepšování kvality života. Cílem projektu je zvýšit kompetence v oblasti organizace projektového vzdělávání a klubů, které vedou k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí a žáků. Chceme využit inspirativních metod kooperativního učení, rozvoje samostatnosti v rozhodování a praktické využití teoretických poznatků v praxi. Díky těmto získaným dovednostem očekáváme růst úrovně neformálního vzdělávání, tak aby byl využito potenciálu každého dítěte a žáka, a zároveň zvýšení kompetencí a zájmu ze strany vedoucích a pedagogů. Dalším efektem bude i zvýšený zájem dětí a mládeže o nabízené aktivity (a snad i jejich rodičů a veřejnosti).

Buďme v kontaktu!

Novinky přes e-mail