Realizovat design pozemku

Permakulturní design propojuje lidi se zahradou a ekonomikou.

PROCES TVORBY PERMAKULTURNÍHO DESIGNU POZEMKU

  1. Členové týmu mají vlastní projekty a bohaté zkušenosti s permakulturou, výsledná kvalita designu je mnohem vyšší, než u běžného zahradního návrhu. Design je etický, energeticky efektivní a holistický. Návrh je malým uměleckým dílem, kreslí ho ručně zkušený výtvarník.
  2. Pro design jsou potřeba minimálně tři návštěvy na vašem pozemku v různých ročních obdobích. Je to kvůli pozorování klimatických vlivů (srážky, vítr, slunce, mráz), vydatnosti vodních zdrojů, zjištění stavu rostlinstva a půdy, zdrojům materiálu apod.
  3. Zpráva obsahuje legendu zón zahrady, osazovací plán rostlin, doporučení pro využití energie, materiálů a jejich koloběhů, doporučení pro ekologickou stabilitu pozemku a jeho propojení s okolím, rámcový popis postupu realizace a potřeb provozu, odkazy na dodavatele a zdroje.
  4. Cena za hodinu práce v terénu a s klientem je 500,-Kč/hod za dva designery, práce v ateliéru 500,-Kč/hod za designera. Cestovní náklady jsou 10,-Kč/km (cestovní příkaz a náš čas). Počet návštěv se odvíjí od velikosti pozemku a záměru. Cena stanovená ve smlouvě se skládá ze zálohy a vyúčtování a je konečná, pokud se zadání a rozsah prací nemění. Podstatné změny zadání nebo dohodnuté vícepráce řešíme dodatkem ke smlouvě.
KALKULACE CENY položka taxa počet suma
Cestovní náklady tam a zpět 4-5 jízd          10,-Kč/km počet km  cena
Práce na pozemku a s klientem 4-5 návštěv 500,-Kč/hod počet hodin cena
Práce v ateliéru 1 návrh 500,-Kč/hod počet hodin  cena
Daň 19%       daň
Cena designu celkem         celkem
Záloha       ½ ceny
VZOR 1-menší zahrada 50 km daleko cesta terén ateliér daň celkem
Cena-4 návštěvy 4 000 6 000 10 000 4 000 24 000
VZOR 2-velký pozemek 250 km daleko cesta terén ateliér daň celkem
Cena-5 návštěv 25 000 10 000 20 000 10 500 65 500
VZOR 3-farma 10 km daleko-6 návštěv 1 200 12 000 30 000 8 200 51 400

 

 

Buďme v kontaktu!

Novinky přes e-mail